Hvad siger deltagerne?

Udtalelserne nedenfor stammer fra en række brugertests, som blev gennemført på en tidlig udgave af spillet:

"Det var sjovt, det var lidt ligesom at bygge et sandslot. Og så en gang imellem kommer tidevandet og nupper noget af det, man lige har bygget og så: "Pis, mand", nu er vi lige blevet sat så meget tilbage. Og hver gang man havde fået færdiggjort en opgave, så var det: "Yes! Så kan I ikke røre os mere på den del."
Bygningskonstruktørstuderende på Københavns Erhvervsakademi

"Man spørger sig selv: Hvad er det værste der kan ske? Og det er jo risikovurdering, og det er jo også noget af det første, man skal gøre, når man skal lægge en plan."
Erhvervsskoleelev

"I et lille format var det meget realistisk. Selvfølgelig mangler der en hel masse i forhold til en rigtig byggeproces. Det var konsekvenserne af valgene (der var realistisk). Hvor man måske først tænkte over bagefter og siger; Nåh ja, selvfølgelig."
Civilingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet

"Jeg (vil) sige (at det) er et virkelighedstro aspekt (at ting går galt). At selvom du måske ikke har noget opmærksomhed på det, så ændrer det sig alligevel."
Civilingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet

"Jeg synes godt at man kan slå konkurrencen og læringen sammen. Jo mere vores gruppe prøvede at ødelægge det for de andre, jo mere komplekst blev det også."
Arkitektstudeende på Kunstakademiets Arkitektskole

"Man får et bedre billede af, at der er nogen folk, der er afhængige af, at andre passer deres arbejde. At man holder tidsfristen og sådan noget, så man ikke presser de andre håndværkere. Jeg vidste det godt i forvejen, men det giver et bedre billede af det. Man kommer til at se det i et andet perspektiv."
Erhvervsskoleelev

"Det er rigtigt sjovt, fordi at når vi laver det til hverdag, så får vi ikke feedback før til sidst. Altså når man er studerende, får man ikke nogen erfaring, men det vil man alligevel kunne få med spillet."
Civilingeniørstuderende på DTU

"Jeg synes, at det var enormt sjovt at prøve at tænke lidt over, hvad de andre skal. Det var sjovt at være sådan en slags leder, der skal bestemme, hvad der skal gøres. Det plejer jo at være os, der skal gøre, hvad der bliver sagt."
Erhvervsskoleelev

Glarmesterlærlinge i gang med brugertest. Klik på billedet og se flere situationer.
​​​​​​​​​​​​​​​​