Hvem står bag læringsspillet?

Læringsspillet BENSPÆND er et resultat af udviklingsinitiativet RENOVERING 2010, der er et partnerskab mellem Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Bag udviklingen af spillet står et team af virksomheder og institutioner med forskellig tilknytning til bygge- og undervisningssektorerne i Danmark. Temaet repræsenterer en bred vifte af byggefaglige, pædagogiske, forsknings- og interaktionsmæssige tilgange til udvikling og forandring.

Undervejs i udviklingsforløbet har en række personer med engagement i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning på de byggefaglige uddannelser og i praktisk byggeri desuden været inddraget.

Konceptidé, opdrag og implementering
Graves Simonsen, sbs rådgivning a/s

Forundersøgelser, konceptudvikling, spildesign, undervisningsmateriale og projektledelse
Morten Misfeldt, Max Møller, Klaus Meier Olsen, Morten Jaeger, Anders Flemming Jensen, Karen Meldgaard Fritzbøger
Konceptudvikling, undervisningsmateriale
Kristian Kreiner, Søren Houen Schmidt
Konceptudvikling, spil- og grafisk design
Max Møller, Morten Jaeger, Christian Wad, Anders Skovgaard-Petersen, Berit Kristine Bøggild
Softwareudvikling – spil
Asger Hallas, Emil Ingerslev, Peter Bernth
Softwareudvikling – webside
Martin Braun, Torben Willum Nord
Finansiering og ophavsret
GI, Realdania

Faglig konsulent
Sven Jon Jonsen, arkitekt MAA

Casemateriale
Martin Christiansen, arkitekt MAA, Ole Holst, arkitekt MAA

Dialog- og sparringsgruppe
Finn Selmer og Katrine Lotz, Kunstakademiets Arkitektskole, Niclas Andersson, Danmarks Tekniske Universitet, Lene Gonnsen, EUC Nordvestsjælland, Finn Ploug Sørensen, Syddansk Erhvervsskole, Claudio Testa, Københavns Erhvervsakademi og Jerome Weijers, Københavns Tekniske Skole
Øvrige samarbejdspartnere
Carlsberg Ejendomme, Dansehallerne