Integration af spillet i undervisningen

Spillet tilbyder en oplevelse af kompleksiteten og de mange aktører, der deltager i et byggeprojekt. Men for at spillet skal understøtte læring er det vigtigt at denne oplevelse knyttes til den almindelige undervisning og de faglige begreber, som spillet aktualiserer.

Et godt udgangspunkt for en faglig dialog om spillet er at diskutere, hvem der egentligt vandt eller klarede sig godt i spillet. Hvordan synes vi at det skal gøres op? Det er ikke sikkert at alle hold har fokuseret på de samme ting.  

Spillet kan bruges til at åbne en diskussion af, hvad eleverne/de studerende (deltagerne) har haft af oplevelser omkring samarbejdsproblematikker fx i deres praktikperioder. Det kan give gode eksempler som klassen kan diskutere. Hvad kunne man have gjort for at undgå problemerne, hvornår og hvordan bør man sætte ind overfor sådanne problemer osv.?  

Her på hjemmesiden er en række faglige artikler, der omhandler centrale problemstillinger i byggeriet. Artiklerne er også samlet i et magasin, der kan udskrives som pdf (via forsiden) eller rekvireres på www.gi.dk.

Artiklerne kan bruges i undervisningen på forskellig vis. De kan naturligvis læses og behandles sideløbende med det almindelige pensum. Hver artikel indeholder også en eller flere tankebobler, som præsenterer dilemmaer der kan være udgangspunkt for diskussion i klassen/forummet.

​​​​​​​​​​​​​​​​